Kontaktujte nás: +420 732 542 503 | petr@ak-petr.com

Advokátní kancelář AK Petr

Poskytujeme právní služby jednotlivcům i obchodním korporacím. Vždy klademe důraz na pečlivost a rychlost poskytovaných služeb. Základním atributem poskytovaných právních služeb je osobní přístup ke klientům a navrhnutí právního řešení, které odpovídá požadavkům a potřebám klienta. Rovněž spolupracujeme s řadou odborníků napříč oborům.

Služby

Občanské právo hmotné i procesní

Sepisování smluvní dokumentace, žalobních návrhů, vyřizování dědictví, zastupování v civilních řízeních, mediace, ochrana osobnosti, sousedské spory, rodinné právo, svěření do péče, úprava styku, detence, převody nemovitostí, aj.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného, sepis trestních oznámení, aj.

Pracovní právo

Výpovědi, pracovní smlouvy, odborové organizace, pracovní úrazy, aj.

Sportovní právo

Hráčské smlouvy, řešení sporů, zastupování sportovních klubů, sportovní úrazy, disciplinární řízení, aj.

Advokátní úschovna

smlouva o advokátní úschově, advokátní úschova peněz, aj.

Obchodní právo a společnosti

Zápisy do obchodních rejstříků, zakládání společností, kartelové dohody, nekalá soutěž, aj.

Evropské právo a právo Evropské Unie

Státní podpora (state aid), kartelové dohody, odškodnění za kamióny, aj.

Insolvenční právo

Návrh na povolení oddlužení, přihláška pohledávky, insolvenční návrhy, zastupování věřitelů, návrhy na povolení podlimitní reorganizace, aj.

Ostatní

Zabýváme se zastupováním klientů a hájíme jejich zájmy, proto se zabýváme všemi oblastmi napříč právnímu řádu.