Kontaktujte nás: +420 732 542 503 | petr@ak-petr.com

Advokátní kancelář AK Petr

Poskytujeme právní služby jednotlivcům i obchodním korporacím. Vždy klademe důraz na pečlivost a rychlost poskytovaných služeb. Základním atributem poskytovaných právních služeb je osobní přístup ke klientům a navrhnutí právního řešení, které odpovídá požadavkům a potřebám klienta. Rovněž spolupracujeme s řadou odborníků napříč oborům.

Jak to je s reklamací zboží do šesti měsíců

Často k nám chodí klienti, kteří si myslí, že mohou zboží automaticky vrátit, vyskytne-li se u něj vada v době do šesti měsíců od jeho pořízení. Jak to však ve skutečnosti je? Realita je poněkud odlišnější.

Občanský zákoník stanoví, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jedná se o vyvratitelnou domněnku, která přenáší důkazní břemeno na prodávajícího, aby vyloučil, že tomu tak nebylo. Tím tak usnadňuje pozici kupujícího jako spotřebitele, který nemusí složitě prokazovat, že bylo zboží vadné již při převzetí.  

Z tohoto důvodu doporučujeme ostražitost při vyřizování reklamací a v případě potíží se na nás neváhejte obrátit.