top of page
1.jpg

JUDr. Zbyněk Petr, Ph.D., LL.M.
 

- advokát s generální praxí 

Našim klientům nabízíme profesionální přístup, vždy usilujeme o naplnění požadavků klienta a jeho spokojenost je pro nás na prvním místě. 

 

Spolu s klientem pracujeme na vytvoření lepších společenských vztahů. 

 

Považujeme za samozřejmé poskytovat

právní služby i pro bono.

PRACTICE AREAS

Poskytujeme právní služby napříč odvětvím. Máme právní zkušenosti s více než desetiletou praxí. Každý je pro nás významným partnerem. Právo nás baví a neustále se v něm zdokonalujeme. 

Naše právní služby:

Občanské právo hmotné i procesní

§

Sepisování smluvní dokumentace – kupní smlouva, nájemní smlouva, směnná smlouva, návrhy na vklad; sepisování žalobních návrhů, vyřizování dědictví, zastupování v civilních řízeních, mediace, ochrana osobnosti, sousedské spory, rodinné právo, svěření do péče, úprava styku, detence, převody nemovitostí, exekuce a další. 

Sportovní právo

§

Hráčské smlouvy, řešení sporů, zastupování sportovních klubů, sportovní úrazy, disciplinární řízení, a další. Zastoupíme Vás při sjednávání sportovní smlouvy jak ze strany hráče i sportovní organizace, tak v průběhu trvání sportovní smlouvy a při jejím skončení. Zajistíme marketingovou ochranu klienta v rámci smlouvy, jakož i při řešení právních sporů. Zastupujeme klienty v disciplinárních řízeních. 

Evropské právo
a právo EU

§

Státní podpora (state aid), kartelové dohody, odškodnění za kamióny, aj.

Trestní právo

§

Poskytujeme obhajobu v trestním řízení, zastupujeme poškozeného v trestním řízení, sepisujeme trestní oznámení. Zastoupíme Vás při podání vysvětlení i výslechu, zpracujeme stížnost proti usnesení o Vašem obvinění, zastoupíme Vás u hlavního líčení, jakož i vypracujeme návrhy na schválení podmíněného zastavení trestního stíhání i narovnání a další. 

Advokátní úschova

§

Smlouva o advokátní úschově, advokátní úschova peněz, aj. Zajistíme úschovu Vašich peněz v advokátní úschově, sepisujeme smlouvy o advokátní úschově peněz napříč všemi transakcemi a zajišťujeme pravidelnou informovanost klienta o stavu advokátního úschovního účtu. 

Insolvenční právo

§

Návrh na povolení oddlužení, přihláška pohledávky, insolvenční návrhy, zastupování věřitelů, návrhy na povolení podlimitní reorganizace, aj. S insolvenčním právem máme více jak 10-leté zkušenosti a proto Vás můžeme v insolvenčním řízení efektivně provést. Při řešení Vaší situace navrhneme právní strategii a její dopad do cílených oblastí.

Pracovní právo

§

Výpovědi, pracovní smlouvy, odborové organizace, pracovní úrazy, dohody mimo pracovní poměr. Zastoupíme Vás při sjednávání pracovní smlouvy, jakož i v průběhu pracovního poměru a jeho skončení výpovědí i dohodou. Zastupujeme zaměstnance i zaměstnavatele a odborové organizace. Výpovědi, pracovní smlouvy, odborové organizace, pracovní úrazy, dohody mimo pracovní poměr. Zastoupíme Vás při sjednávání pracovní smlouvy, jakož i v průběhu pracovního poměru a jeho skončení výpovědí i dohodou. Zastupujeme zaměstnance i zaměstnavatele a odborové organizace. 

Obchodní právo a společnosti

§

Zápisy do veřejných rejstříků, zakládání společností, kartelové dohody, nekalá soutěž, aj. Zajišťujeme zápisy skutečností do veřejných rejstříků, zakládáme obchodní společnosti a spolupracujeme s notáři. 

Ostatní

§

Zabýváme se zastupováním klientů a hájíme jejich zájmy, proto se zabýváme všemi oblastmi napříč právnímu řádu.

OUR VISION

JUDr. Zbyněk Petr, Ph.D., LL.M., advokát

 Je člověk s bohatými praktickými zkušenostmi z oblasti práva, kterému se věnuje téměř dvě desetiletí. Jeho alma mater je právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, s níž stále spolupracuje a kde si prohlubuje své právní znalosti. Aktuálně zde dokončil LL.M. studium sportovního práva. 

Krátce po absolutoriu vykonal rigorózní zkoušku z oboru finančního práva. Následně nastoupil do advokátní kanceláře, kde v průběhu svého působení složil advokátní zkoušky. Z počátku své praxe měl možnost seznámit se zejména s právem občanským a obchodním. Taktéž se podílel na činnosti insolvenčního správce, a to v průběhu celého insolvenčního řízení, včetně vedení incidenčních a dalších sporů. 

V současné době působí jako samostatný advokát s generální právní praxí v Praze a Havlíčkově Brodě, odkud pochází. Věnuje se jak právu procesnímu, tak hmotnému. Má rozsáhlé zkušenosti s občanským, obchodním a insolvenčním právem. Rovněž se věnuje obhajobě v trestním řízení. Klienty proto může provést každým soudním procesem. Vždy usiluje o nalezení dohody pro klienta, ale to neznamená, že se brání soudním sporům, kde dokáže klienta efektivně bránit.

Svým klientům nabízí promyšlenou strategii do cílených oblastí, kterým rozumí

a může je tedy právem účinně provést.

ATTORNEYS

Ceník a sazby:

Právní služby poskytujeme jak dle smluvní hodinové sazby, tak dle advokátního tarifu. S klienty stavíme vždy na dohodě.

Jsme plátci DPH.

CONTACT

Kancelář Havlíčkův Brod:

Kalinovo nábřeží 605

580 01 Havlíčkův Brod

 

732 542 503

petr@ak-petr.com

Kancelář Praha: 

Záhřebská 33

120 00 Praha 2

732 542 503

zbynek.petr@develaw.cz

Děkujeme, budeme vás kontaktovat.

Kontakt:

Back to Top

Zpátky nahoru

bottom of page